درباره ما

 

شرح خدمات شرکت تجهیز تهویه آریا

 

الف : طراحی، اجرا، و نظارت تأسیسات مکانیکی ساختمانی و صنعتی شامل:

 

سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی بهداشتی، سیستم سرمایش و گرمایش، موتورخانه مرکزی، اطفای حریق (سیستم آتش نشانی)، سیستم لوله کشی گرمایش از کف، سیستم لوله کشی فاضلاب و آب باران، آب خنک کننده دستگاه های تولید، هوای فشرده، روغن داغ، بخار آب.

 

ب : تأمین تجهیزات تأسیسات مکانیکی مسکونی شامل:

 

 • رادیـاتـورهای فـولادی و آلومیـنیـومی .
 • انــواع اسـپــلیت و داکــت اسـپــلیـت.
 • ایـــرواشـــر خانــــگی و هـــواســـاز.
 • انـواع پکیـج ( CHAPPEE ، LG و .... ).
 • میــنـی چــیـــــلر و فــــن کــویــل.

 

ج : تأمین تجهیزات تأسیسات مکانیکی صنعتی و تجاری شامل:

 

 • هــواســاز ، ایرواشر و زنت .
 • بــرج های خنــک کـننــده سـانتـــریفـیــوژ و فایبــرگــلاس.
 • واحدهای گرمایی از قبیل یونیت هیتر ، کوره و پرده هوای گرم.
 • چیـــلرهای تـــراکـمی هــوایی و آبــی و جـــذبــی.
 • اگــزاســت فــن های یوتیــلیــتی، کابیــنی، کلاهـدار.
 • فــن کــویل هــای ســقـفــی، زمیــنــی، دیــــواری.
 • الکــتروپمپ ها و بوستــر پمپ های آبرســانی و آتش نشـــانی، و پمپ های لجــن کش.
 • دیگ فــولادی و چــدنی و بخــار و روغــــن داغ.
 • انــواع مشــعل های گازوئیـــل ســوز ، مازوت ســوز ، گازســوز ، دوگانه ســوز.
 • دستـــگاههــای تصــفیـــه آب نظیـــر سـختــی گیــر ، فیـلتر شنی ، UV ، ازن.

 

برخی سوابق کاری شرکت تجهيز تهويه آريا

 

طراحی و نظارت :

 

 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مرکزی دام و طیور خراسان با زیربنای 3700 متر مربع.
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مرکزی شرکت صنایع ریز بینی ایران با زیربنای 1800 متر مربع.
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مرکزی شرکت جهاد نصر خراسان بازیربنای 4200 متر مربع.
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی بازار طلا و جواهر لیدوما با زیربنای 2000 مترمربع.
 • همکاری در محاسبــه و طراحی تاسیسات مکانیکی مجـتمع فرهنگی و رفاهی اسـتانداری ( استخر، سونا و جکوزی )
 • همکاری در محاسبــه و طراحی تاسیــسات مکانیکی ساختــمان آب منطقه ای خراسان بازیربنــای 2650 متر مربع
 • همکاری در محاسبــه و طراحی تاسیــسات مکانیکی مجتمع فرهنگی ورزشی شرکت گاز بازیربنای 2300 متر مربع
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان سفارت ایران واقع در افغانستان با زیربنای 4200 متر مربع.
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مركزي مجتمع تجاری و اداری افرا سجاد با زیر بنای 7000 متر مربع.
 • محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان اداری تامین اجتماعی شعبه 1 مشهد ( بلوار بعثت ) .
 • نظارت بر اجــرای تاسیــسات مکانیکی ساختــمان شیرخوارگاه خراسان ( هلال احمر ) با زیــربنای 1500 متر مربع ( مهندسین مشاور تاسیسات بهار کومه ).
 • نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی ساختمان مدیریت و برنامه ریزی با زیربنای 2800 متر مربع ( مهندسین مشاور تاسیسات بهار کومه ).
 • نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی هتل ظریف با زیر بنای 3000 متر مربع.
 • نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار (ساتراپ انرژی).

 

برخی پروژه های تجاری ، اداری مورد اجراء توام با تامین تجهیزات سرمایشی گرمایشی :

 

 • اجرای تاسیسات مکانیکی و تامین تجهیزات کارخانه پویا گستر خراسان ( نصب تجهیزات تهویه مطبوع و موتورخانه مرکزی ).
 • اجرای تاسیسات مکانیکی زائر سرای بیمه ایران (هتل آبان) با زیربنای 7300 متر مربع ( نصب تجهیزات تهویه مطبوع ).
 • اجرای تاسیــسات مکانیکی ، برقی و موتورخانه مرکزی ساختمان ثبت و احوال خراسان با زیر بنای 5400 متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع ).
 • اجرای تاسیــسات مکانیکی ، برقی و موتورخانه مرکزی ساختــمان پایانه های خراسان با زیر بنای 4100 متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع ).
 • اجرای تاسیسات مکانیکی ، برقی و موتورخانه مرکزی ساختمان دام و طیور خراسان با زیربنای 3700 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی ، برقی و موتورخانه مرکزی ساختمان شرکت صنایع ریزبینی ایران با زیربنای 1800 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان با زیربنای 4300 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی شرکت برق (اتانیر) خراسان با زیربنای 13000 متر مربع.
 • اجرای تاسیــسات مکانیکی ، برقی و موتورخانه مركزي مجــتمع فرهــنگی امام رضا با زیر بنــای 8700 متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع ).
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و مجتمع تجاری و اداری احمد آباد با زیر بنای 10000 متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع - پیمان مدیریت ).
 • اجرای تاسیسات مکانیکی هتل فولاد با زیر بنای 11000 متر مربع ( همکاری با شرکت وايون ).
 • اجرای تاسیــسات مکانیــکی و موتورخانه مركزي مجتمع تجاری و اداری شمس ( AC04 ) با زیر بنای 10000 متر مربع ( همکاری با شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران ).
 • اجرای تاسیسات مکانیــکی و موتورخانه مركزي مجتمع تجاری و اداری فاضــل ( BR07 ) با زیر بنـای 12000 متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع ).
 • اجرای تاسیسات مکانیکی مجتمع فرهنگسرای لاله با زیر بنای 3000 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مركزي مجتمع تجاری و اداری افرا سجاد با زیر بنای 7000 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی بازار طلا و جواهر لیدوما خیابان خسروی مشهد با زیربنای 2000 مترمربع.
 • اجرای موتورخانه مرکزی ساختمان مدیریت و اداری پایانه بار مشهد با زیر بنای 6000 متر مربع
 • اجرای سیستم سرمایشی و گرمایشی ساختمان مرکزی موسسه مالی و اعتباری فرشتگان واقع در بلوار سجاد مشهد با زیر بنای 4000 متر مربع.
 • اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی طرح توسعه هتل میثاق با زیر بنای 11000متر مربع ( همکاری با شرکت مجمع ).
 • اجرای تاسیسات مکانیــکی و برقی پروژه برج تجــاری اداری سپهر هشــتم حاشیه خیابان کوهــسنگی مشهد با زیر بنای 20000 متر مربع .
 • اجرا و تامین تجهیزات پروژه پایانه مرزی سرخس
 • اجراء و تامین تجهیزات پروژه هتل سایه مشهد، امام رضا5
 • تامین تجهیزات تاسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی شرکت گاز بیرجند
 • اجراء و تامین تجهیزات پروژه مجتمع تجاری اداری سجاد ، جناب آقای مهندس هاشمی نژاد ( بلوار سجاد نرسیده به چهارراه بهار)

 

برخی پروژه های مسکونی مورد اجراء توام با تامین تجهیزات سرمایشی گرمایشی :

 

 • پروژه آقای مهندس حیدریان ، بزرگمهر 6
 • پروژه آقای مهندس حسینی ، بزرگمهر 7
 • پروژه آقای مهندس نوروزی ، بزرگمهر 13
 • هتل آپارتمان مکی ، امام رضا 3
 • هتل آپارتمان اسپادانا (آقای خورشیدی) ، امام رضا 59
 • پروژه آقای محمودی کیا ، هاشمیه 12
 • پروژه آقای دانش پژوه ، کوهسنگی 10
 • پروژه آقای مهندس افضل آبادی ، حامد جنوبی 10
 • پروژه مجتمع مسکونی اعتمادی ، ابوذر غفاری 5
 •  پروژه آقای مهندس ثانی ، کوهسنگی ، حکیم نظامی 28
 •  پروژه آقای مهندس زارع ، بلوار جانباز ، یاس 12
 • پروژه آقای مهندس عباسی ، فرامرز عباسی 25 ( رسالت 37 )
 •  پروژه آقای مهندس دائمی ، ناصرخسرو 19
 • پروژه آقای مهندس شایسته ، کوثر 1
 • پروژه آقای مهندس نوبخت ، نوفل لوشاتو 2
 • پروژه آقای دهقانی ، خیابان چمران ، پاسداران 8
 • پروژه آقای مهندس مرادی ، پاستور 20
 • پروژه آقای مهندس ناصری ، چمن 41
 • پروژه آقای دکتر فتاحی ، حامد جنوبی 6
 • پروژه آقای مهندس آتشی ، فلسطین 14
 • پروژه آقای مهندس عرفانیان ، نیلوفر 8
 • پروژه آقای مهندس حسینی ، فرهاد 6
 • پروژه آقای مهندس حسینی ، بلوار فردوسی ، یاس 10
 • تامین تجهیزات مجتمع مسکونی جناب آقای تفکر ، یوسف قاسمی
 • اجراء و تامین تجهیزات برودتی مجتمع مسکونی جناب آقای حسینی ، فرامرز عباسی25
 • اجراء و تامین تجهیزات مجتمع مسکونی جناب آقای مهندس فکور ، کلاهدوز7
 • هتل آپارتمان عرفانی ، امام رضا 35 با زیر بنای 3000 متر مربع
 • هتل آپارتمان آفرین ، امام رضا 5 با زیر بنای 6000 متر مربع

 

                                                                                                                         با احتــرام

 

                                                                                                                 تجــهیز تهــویه آریا